چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
اولین کنفرانس پردازش خط و زبان فارسی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی احمد استیری - محسن کاهانی - رضا سعیدی - احسان عسگریان طراحی ابزار پارسر زبان فارسی 184
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی محسن عباسی - رضا منصفی - احمد استیری طراحی یک سیستم توصیه‏گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی فارسی 185
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی مهدی بازقندی - قمرناز تدین تبریزی - مجید وفایی جهان - علی بازقندی خلاصه سازی متون فارسی مبتنی بر خوشه بندی الگوریتم های تکاملی 189
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی احمد استیری - محسن کاهانی - فاطمه پورغلامعلی دسته بندی روش های محاسبه میزان تشابه معنایی لغات و جملات فارسی با بهره گیری از شبکه واژگان 198
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی علی غفاری برانقار - احسان اله کبیر - کاوه کنگرلو پیدا کردن تنوع عرض قلم در تصاویر نقشه‌های شهری 202
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی فاطمه پورغلامعلی - محسن کاهانی - آصف پورمعصومی خلاصه سازی چکیده ای مبتنی بر مشابهت جملات 205
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی مهدی بازقندی - قمرناز تدین تبریزی - مجید وفایی جهان خوشه بندی جملات مبتنی برالگوریتم های هوش جمعی 207
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی فرید صابری - هادی سلطانی زاده باینری سازی تصاویر نوشته های قدیمی و با کیفیت پایین 210
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی فرید صابری - هادی سلطانی زاده باینری سازی تصاویر نوشته های قدیمی و با کیفیت پایین 212
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی عاطفه سهرابی - سعید مظفری مقایسه روش مارکوف مخفی و پردازش زبان های طبیعی در مدل سازی آماری زبان فارسی 215
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2019